english  english
deutsch  deutsch
magyar  français
az angyal válaszol

{ dokumentumok }


 

az angyal válaszol

Dallos Hanna

Kreutzer József

Mallász Gitta

Strausz Lili

a tanúk
  Dános Éva
  Péter Ágnes
  Rusznyák  Erzsébet
  egyéb tanúk

Nyitóoldal

kapcsolat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  A tanúk

Katalin hadiüzemben Hanna körül kialakult egy három nőből álló kis csoport, a „kis trió”, amelynek tagjai több beszélgetésen részt vettek. Ők: Dános Éva, Péter Ágnes és Rusznyák Erzsébet.

Az 1944. november 3-i, 85. beszélgetés magyarázó szövegében Gitta említést tesz kettőjük jelenlétéről:

Az egyik Jolly Joker, aki Lilivel és Hannával a szerszámházikóban alszik, nagyon diszkrét [Erzsébet]. Csodálkozásunkra arra kér, hogy az estét velünk tölthesse. Később ezt mondja nekem: „Én nem tudtam, mit jelentettek az összejöveteletek, de többször láttam Hannát este, átváltozott, fénylő arccal a varrodába visszatérni, és akkor teljes bizonyossággal tudtam, hogy ott nekem is jelen kell lennem. Minden tapintat és félénkség lehullott rólam, annyira, hogy betörtem volna az ajtót, ha nem engedtétek volna, hogy részt vegyek.” A szerszámházikó negyedik lakója, aki igen ragaszkodott Lilihez [Éva], szintén jelen óhajt lenni.

Lili barátnője [Éva], aki első ízben van jelen, bámulatos intenzitással figyel. A végén azt mondja Hannának: „Mindent, amit kimondtál, magamban is hallottam. Szavaid pontosan azonosak voltak az általam hallottakkal, egyet kivéve” – és megnevezte a szót. Hanna azt felelte: „Te hallottad helyesen, itt én tévedtem.” Nem emlékszem, melyik kifejezés volt, mert rögtön kijavítottam a jegyzetemben. (431. és 435. old.)

Dános Éva Gitta visszaemlékezése szerint a 85-88. beszélgetéseken vett részt. Az utolsó, 88. beszélgetésre december 1-jén került sor, közvetlenül a letartóztatás előtt (1). Dános Évát Ravensbrückbe deportálták Hannával és Lilivel együtt, de túlélte a tábor viszontagságait, valamint egy végeláthatatlan vonat-utazást Burgau felé. Ezt az időszakot és társainak halálát megrázó visszaemlékezéseiben írta le (Mozgó börtön). Franciául megjelent Le dernier convoi címen, Albin Michel, 2012.

Péter Ágnes és Rusznyák Erzsébet csak a 85. beszélgetésen vett részt. A nyilasok 1944. november 5-i letartóztatási kísérlete után elhagyták a hadiüzemet, így elkerülték a deportálást.

(1) 1994. november 26-i, Panos Vyrasnak küldött magánlevelében Dános Éva azt írta, hogy a Gitta által említett kronológia hibás, mert ő valójában egy hónappal korábban kezdett részt venni a beszélgetéseken, vagyis 1944. október elejétől. Eszerint kb. tíz beszélgetésen volt jelen. Ugyanebben a levélben említette azt is, hogy 1944. október 20-tól november 10-ig (80-86. beszélgetések) jegyzeteket is készített, de a füzete sajnos eltűnt.


Klinda Mária (Klinda Pálnak, a hadiüzemet 1944-ben létrehozó atyának az unokahúga), Dános Éva és Péter Ágnes (balról jobbra).                                                                                            Fotó: R. Hinshaw