english english
deutsch  deutsch
magyar  français
az angyal válaszol

{ dokumentumok }


 

az angyal válaszol
  idézetek
  Gitta füzetei
  Lili füzetei
  Budaligettől Budapestig
  Morgen
Dallos Hanna
  
Kreutzer József

Mallász Gitta
 
Strausz Lili

a tanúk
  

Nyitóoldal

kapcsolat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Gitta füzetei

A „Mallász Gitta, avagy az angyalok írnoka” c. filmben Gitta megmutatja Michel Cazenave-nak a kis fekete füzeteket, amelyeket magával hozott, amikor 1960-ban áttelepült Franciaországba.

M.C : Hány füzet van?

M.G :  Ó, egy tucatnyi, amelyeket egy kis dobozban őrzök.

M.C :  Némelyik füzet fedelén kör, másokon háromszög van…

Gitta füzeteiM.G. : Ez Lilié, ez meg az enyém, az én jelem a nap. Ez a második füzetem. Olyan, akár az iskolásoké. Ez Lili második füzete, ez Lili harmadik füzete, ez az én negyedik füzetem, mert a kör és a sárga a napnak a jele.

M.C :  Ami ezekben található, az mind az üzenetek leírása?

M.G: Igen, a hallottak leírása. Amikor az angyal hozzám szólt, Lili jegyzetelt, a Lilinek szólókat pedig én jegyeztem le. Azért, hogy annak, aki az angyalával beszélget, ne kelljen bajlódnia a hallottak leírásával. Azután kicsit megtisztítottuk a formát, kékkel aláhúztuk, amit az angyal mondott, és pirossal, amit mi mondtunk. De ezek az 50 éve teleírt füzetek adják az alapját az összes – kb. húsz – könyvnek, amelyeknek én nem a szerzőjük, hanem csak a leírójuk vagyok.

Ezeket a füzeteket meg kellett volna semmisíteni, de Bernard Montaud, akit Gitta hivatalos örökösének tett meg, nem szó szerint értelmezte azt, amit Gitta nem sokkal a halála előtt ráhagyott. Egy füzetet tanúságként, bizonyítékként megőrzött. Ez első, amely a 11-19. beszélgetéseket tartalmazza Lilivel, amelyeket Gitta tisztázott le.


Gitta füzetei

Beszélgetések Lilivel, I. füzet. A fordított háromszög Lilinek a jele. (az angyal válaszol, 79. old)Gitta füzetei

Részlet a 11. beszélgetésből Lilivel (Mallász Gitta füzetei: Lili I.)

Gitta füzete: beszélgetések Lilivel I.

A fenti linkkel egy diaporámát lehet megtekinteni
(Bernard Montaud engedélyével)

Gitta lemásolta az utolsó három beszélgetést hártyapapírra. A szöveg két vagy három hasábos és sémákkal ellátott:

E86

A 86, 87 és 88. beszélgetések kéziratai